Riskbedömning och riskanalys

Efter undersökning av geologiska, berg- och sten- och skutegenskaper samt eventuella andra på platsen relevanta förhållanden görs en bedömning ifall det finns risker som negativt kan påverka det aktuella arbetet. Utrymningsplan, räddnings-mtrl och -instruktioner samt förberedande kontaktvägar till räddningstjänst noteras.  De arbetsmetoder och den utrustning som används försöks reducera luftföroreningar, buller och vibrationer. I [...]