VÅRT ARBETE

Vi borrar och spränger. Men…

…ibland kan det vara mycket mer arbete vid sidan om som inte syns. Vissa gånger måste kanske en utökad riskanalys göras, en vibrationsundersökning med vidhängande viberationsmätning. Markkartor och tidigare installationer gås igenom. Man kanske vill skicka ut extra detaljerad information till kringliggande berörda. I övrigt görs alltid en skriftlig planering av förekommande arbetsmoment och senare en dokumentation av hela förloppet.

VÅRA UTMANINGAR

Det är alltid intressant och kul att komma till platser där man så att säga har kört fast och inte kommer längre i sina planer på grund av blockerande berg och stora stenmassor. Eller man kanske har haft en bergknalle som länge irriterat och hindrat på olika sätt. Eller ett stort stenblock som plötsligt ligger i vägen för ett nytt projekt. Kanske bara för att nu har man tröttnat på bergdelen!

Ledningsgator
Vägprojekt
Markjusteringar
Husgrunder
Stenblock
Bergknallar

ARBETS
PROCESSEN

Efter initial kontakt åker vi ofta ut och tittar på uppdraget. Bedömer omfattning och om tillkommande utredningar och/eller kringtjänster blir nödvändiga.

Dator med riskanalys

Via speciella datorprogram görs beräkningar..

Berghäll

Berget sticker upp under gräsmattan.

Skjutmassor

En hög med bergmassor.

VÅR PRISMATRIS

Även om vi så verkligen vill, har vi inte kunnat lämna fasta priser på flertalet jobb vi gjort hitintills.

Planering

fr750:-/kr
 • En första titt
 • Ev utökad tllståndsundersökning
 • Pappersexercis
 • Myndighetskontakter
 • Projektplanering
 • Projektutförandeplan

Genomförande

fr9000:-/kr
 • Transporter av borr-rigg och sprängmattor
 • Etablering
 • Borrning enligt plan
 • Sprängning / spräckning / hydraulspräck
 • Genomförandedokumentation

Efterarbete

fr750:-/kr
 • Sammanställning av jobbets utförande
 • Rapportering
 • Administrativt arbete