Sprängare i Örebro

När det gäller bergsprängning i Örebroområdet så försöker vi ha korta inställelsetider kombinerat med erfaren och fullt utbildad personal. Sprängservice.se är ett auktoriserat sprängningsföretag med serviceinriktad personal. Vi jobbar både åt företag och privatpersoner och uppdragens storlek varierar kraftigt. Oavsett vad du behöver hjälp med så finns vi här för dig.

Rör det borrning och sprängning så ring sprängservice.se!
Kontakta oss på 010-130 6666

Hitta sprängare
i Örebro
området

Att hitta personal med många års erfarenhet av borrning och sprängning i Örebro har aldrig varit enk- lare. Vår personal är kundinriktade och försöker i möjligaste mån vara tilgängliga på kort varsel. Spräng- service som företag inklusive våra yrkeskunniga medarbetare är fullt utbildade och auktoriserade att jobba i hela Sverige. Detta är en auktorisering som säkerställer vår kvalité som berghanteringsföretag.

Stora stenar
på tomten?

Våra sprängare hjälper dig med exempelvis stora irriterade stenar som ni kan ha på tomten eller fastig- heten. Inget sprängjobb är för stort eller för litet för oss. Självklart så erbjuder vi även hjälp med ROT-avdrag när detta är tillämpligt enligt reglerna. Vi kan även hjälpa dig med att istället för normal sprängning, använda en teknik som brukar kallas försiktig sprängning, eller använda andra metoder för att sönderdela sten och bergbitar. Nytt är att vi genom underleverantör nu kan erbjuda hydraulspräckning, en metod som är helt tyst, men som är mer arbetskrävande och tidsmässigt är en långsammare metod.

Berg i dagen på din
Örebrofastighet?

Vi hjälper dig med att få bort eventuella berg på din fastighet. Det kan vara första steget inför ett nytt hus eller garage, för dräning rund huset, för ledningsdraging på frostfritt djup eller av estetiska orsaker. Oavsett hur era förutsättningar ser ut i dagsläget, så hjälper vi er att föerverkliga idén. Självklart så erbjuder vi även hjälp med ROT-avdrag när detta är tillämpligt.
Boka bergsprängare i Örebro och dess omgivningar.
Har du ett sprängjobb som skall göras, tveka inte att kontakta Max Moberg Telefon: 010-130 6666
E-post: info@sprangservice.se

Att boka och anlita ett borr- och sprängföretag skall vara enkelt och smidigt oavsett om du bor nära centrala delarna av Örebro eller i grannkommunerna. Därför kan jag garantera dig att jag och våra medarbetare kommer göra ett gott jobb och att du ska bli nöjd.
ROT-avdrag för bergsprängning i Örebro.
För privatpersoner kan vi söka bidrag via ROT-avdrag i de fall det är tillämpligt. Detta gör det möjligt för privatpersoner att spara upp till 30% på kostnaden av arbetstimmarna.
Tveka inte utan kontakta oss på Sprängservice.se redan idag för att boka ett borr- och sprängjobb. Finns det något du funderar över så är det bara att fråga oss när du kontaktar oss.