VAD VI GÖR

Enkelt uttryckt: Du ringer och vi kommer och borrar och skjuter. Tar bort stora stenar, bergknallar och urberg.

Det kan vara stora stenar som ligger ivägen. En bergformation som måste bort inför ett bygge. Ett bergkam som sticker upp där den inte borde. Vi spränger med den vanliga metoden som Alfred Nobel är pappa till. Jobbar med försiktig sprängning, Använder vibrationsfria patroner som inte orsakar några vibrationsskador alls. Eller kan till och med använda helt tyst hydraulisk spräck-metod.

Uppdrag
Vi Gjort…

Nedan kommer vi, om tillfälle ges, lägga upp bilder från jobb vi gjort.